Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Брегово за 2020 г.