Община Брегово стартира дейностите по изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Брегово“


обява-ПГ.docx