Финансова подкрепа от Правителството за Община Брегово!


С Постановление на Министерски съвет Община Брегово получи допълнителни финансови средства в размер на близо 2 милиона лева.

Средствата ще се използват за подобряване на инфраструктурата в населените места от общината, както и за ремонт на сградата на Домашен социален патронаж.

 Приемаме финансовата подкрепа като оценка за нашата екипна работа, за отличните взаимоотношения и сътрудничество с областната администрация, държавната власт и Правителството през изминалата година. Уверяваме Ви, че ще продължим – общинската администрация, кметовете на населените мест и кметските наместници  да работим така, че да реализираме инициативи и проекти за повишаване на стандарта на живот на жителите на нашата хубава Община.

Изказваме благодарност на Правителството и лично на премиера г-н Бойко Борисов за неговата загриженост за нас – малката община от най-северозападната точка на България!