Община Брегово обявява подбор на кандидат-потребители по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4“


потребител