В Община Брегово се извършват дейности по почистване и поддържане с нова техника


През настоящата година в Община Брегово са заделени значителни по обем средства за поддръжка на общинската пътна мрежа с цел създаване на нормална пътна обстановка и превенция срещу пътнотранспортни произшествия. Придобиването на нова техника ще допринесе за по-ефективно изпълнение на задълженията на Общината, относно поддържането в добро състояние на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места.

С нова специализирана машина за косене на крайпътни тревни площи и нов товарен автомобил, община Брегово започна акция по премахване на клони, храсти и дървета в населените места от общината. Почистването стартира от най-малките населени села –  с. Тияновци и с. Косово. Паралелно се извършват дейности по отстраняване на храсти и дървесна растителност, както и почистване на улиците в гр. Брегово от най-младите работници в общината. Дейностите по почистването са инспектирани лично от Кмета на Община Брегово – г-н Илиян Бърсанов и продължават по график и в другите села от общината.