Уведомление за инвестиционно предложение – реконструкция на съществуващ водопровод в с.Косово, Община Брегово