Благодарствено писмо от Кмета на Община Брегово до Фондация Адра България