Проект на Етичен кодекс на общинския съветник от общински съвет Брегово