Банкова сметка – изтегли Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли Декларация за отписване на МПС – изтегли Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху […]

Вижте още »

       По разработен от общината проект „Независим живот и надежда за вас”  на стойност 499 784 лв., от 1 декември 2015 г. започнаха работа в продължение на 18 месеца 24 лични асистенти, които ще се грижат за 46 жители с увреждания и хора над 65 годишна възраст с невъзможност да се грижат за себе […]

Вижте още »

Информация по Проект „Нови възможности за грижа“ Обучение на личните асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“ Обява за наемане на медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа“  Информация относно текущо изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа“ Информация относно приключване на Проект „Нови възможности за грижа“

Вижте още »

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. – изтегли Правилник за вътрешния трудов ред – изтегли План за развитие на Община Брегово за периода 2014 – 2020 г. – изтегли Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи – изтегли Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически […]

Вижте още »

Общинска администрация Брегово Кмет на община Брегово – Илиян Бърсанов тел.: 0894360653 Зам.-кмет – Кремена Гогорицова Председател  на Общински съвет – инж. Иван Вълчов тел.: 0877953133 Секретар на община Брегово – д-р инж. Росица Попарданова тел.: 0878609660 Главен счетоводител – Христина Борисова тел.: 0885823152 Дежурен по ОбСС тел.: 0884463325 Данъчна служба: 0889425302; 09312/9300 „Зелен“ телефон […]

Вижте още »