Обявление за прием на заявления 13-24.06.2016г. – изтегли Информация относно изпълнението – изтегли Приложение №2: Заявление-декларация – изтегли Обявление за прием на заявления 10-15.09.2017г. – изтегли  Обявление за прием на заявления 15-24.11.2017г. – изтегли Обявление за прием на заявления 12-19.02.2018г. – изтегли Обявление за прием на заявления 16-24.04.2018г. – изтегли Обявление за прием на заявления […]

Вижте още »

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ и удостоверение за идентичност на административен адрес: в петдневен срок – 5.00 лв.; до края на работния ден – 10.00 лв. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях: в седемдневен срок – 3.00 лв.; до края на работния ден […]

Вижте още »

Издаване на удостоверения за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 от ДОПК Обикновена услуга – до 7 работни дни – 10.00 лв.; Бърза услуга – до 3 работни дни – 15.00 лв.; Експресна услуга – в рамките на работния ден – 20.00 лв. Издаване […]

Вижте още »

Издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 8.00 лв. Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4.00 лв. Срока […]

Вижте още »

   На 8 юли жителите на с.Косово отпразнуваха 90 годишнината на местното читалище. Гости на тържеството бяха: д-р Цветан Топчиев – народен представител, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция АПИО в ОбА. Д-р Цветан Топчиев поздрави косовските самодейци и подчерта: „…Юбилей, който ни кара да направим равносметка на […]

Вижте още »

   Ученически духов оркестър „Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов взе участие в  ежегодния конкурс „Пусть всегда будет солнце”, на който спечели почетното първо място.    В конкурса се отличиха и две други бреговски деца – Нина Ортова  от десети клас и Каролина Кирилова от седми клас, които печелят второ място в конкурса за дуетни […]

Вижте още »

Банкова сметка – изтегли Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли Декларация за отписване на МПС – изтегли Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху […]

Вижте още »