Мотиви към Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 г.на Община Брегово. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба № 3 за опазване на околната среда 2020 – 2024 […]

Вижте още »

На основание чл.26 (4) от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на НАРЕДБА за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Брегово. Мотиви към Проект на […]

Вижте още »

Със заповед на Министъра на здравеопазването всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места задължително трябва да имат защитна маска за лице. Заповедта е актуализирана и т.9 е отменена! Обръщаме внимание, че според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни […]

Вижте още »

Министерството на вътрешните работи обнови бланката на декларация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове. Актуализацията е направена след анализ на ефективността от първите три дни на функциониране на КПП, съобразно получените запитвания и препоръки от граждани и с цел предотвратяване на злоупотреби. Променена е формата на декларацията за пътуващите.  Новата бланка е […]

Вижте още »

Министерството на вътрешните работи разработи бланка на декларация във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която от 21 март 2020 г. бяха въведени нови противоепидемични мерки на територията на страната. Документът ще служи на гражданите за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, през които се допуска влизането и излизането на […]

Вижте още »

Със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев направи поредното допълнение на своята Заповед № РД-02-124/13.03.2020 г. – в т. 1 на част I, като разпореди в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място. Със следващата поред своя Заповед № РД-01-145/22.03.2020 г. министър […]

Вижте още »

               ЗАПОВЕД № 69/20.03.2020 г. На основание чл. 44 (1) т. 1 и т.8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 (4) и (5) от Закона за здравето, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. допълнена със Заповед […]

Вижте още »