Издаване на удостоверения за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 от ДОПК Обикновена услуга – до 7 работни дни – 10.00 лв.; Бърза услуга – до 3 работни дни – 15.00 лв.; Експресна услуга – в рамките на работния ден – 20.00 лв. Издаване […]

Вижте още »

Издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 8.00 лв. Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4.00 лв. Срока […]

Вижте още »

   На 8 юли жителите на с.Косово отпразнуваха 90 годишнината на местното читалище. Гости на тържеството бяха: д-р Цветан Топчиев – народен представител, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово и Фидел Петров – директор на дирекция АПИО в ОбА. Д-р Цветан Топчиев поздрави косовските самодейци и подчерта: „…Юбилей, който ни кара да направим равносметка на […]

Вижте още »

   Ученически духов оркестър „Иван Бърдаров” с ръководител Христо Христов взе участие в  ежегодния конкурс „Пусть всегда будет солнце”, на който спечели почетното първо място.    В конкурса се отличиха и две други бреговски деца – Нина Ортова  от десети клас и Каролина Кирилова от седми клас, които печелят второ място в конкурса за дуетни […]

Вижте още »

Банкова сметка – изтегли Искане за издаване на данъчна оценка – изтегли Декларация по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса смет – изтегли Декларация за отписване на МПС – изтегли Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата – изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху […]

Вижте още »

       По разработен от общината проект „Независим живот и надежда за вас”  на стойност 499 784 лв., от 1 декември 2015 г. започнаха работа в продължение на 18 месеца 24 лични асистенти, които ще се грижат за 46 жители с увреждания и хора над 65 годишна възраст с невъзможност да се грижат за себе […]

Вижте още »

Информация по Проект „Нови възможности за грижа“ Обучение на личните асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“ Обява за наемане на медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа“  Информация относно текущо изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа“ Информация относно приключване на Проект „Нови възможности за грижа“

Вижте още »