Община Брегово отправя покана към всички жителите на общината да се включат в отбелязването на „Часа на Земята” ‘2023. В нощта на 25 март 2023 г., в 20:30 ч., нека изключим светлините за един час в знак на солидарност с човечеството и планетата и дадем знак, че екологичните проблеми на нашата ЗЕМЯ не са ни […]

Вижте още »

Община Брегово кандидатства и получи одобрение по проектно предложение BG05SFPR002-2.002-0099 „Укрепване на общинския капацитет – община Брегово“ в рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирани от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Обща стойност на проекта е 97 774,00 лв., период на изпълнение: 18 месеца. […]

Вижте още »