Общински съвет

Председател на Общински Съвет Брегово

Дорина Йорданова

тел.+359 899887709

e-mail: obs_bregovo@bregovo.bg

приемен ден: вторник и четвъртък от 10 -12 часа

Общински съветници

 • Валентин Белев
 • инж. Виктор Сулов
 • инж.Георги Чакъров
 • Десислава Станкова
 • д-р Ивайло Томов
 • инж. Иван Вълчов
 • Катрин Богоева
 • Максим Брезоев
 • Симона Кръстева
 • Фидел Петров

Постоянни комисии

 1. Икономическа политика, бюджет, финанси, данъци и такси, ред и законност, усвояване на европейски и вътрешни фондове чрез подготвени и защитени проекти, и трансгранично сътрудничество.
 2. Образование, здравеопазване, социални услуги, култура. Младежки дейности. Интеграция на ромите. Вероизповедания.
 3. Териториално и селищно устройство, строителство. Транспортна дейност. Търговско обслужване. Общинско имущество.
 4. Екология, земеделие и гори. Спорт, отдих и туризъм. Природни бедствия, аварии и катастрофи.
 5. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, етика.