Общински съвет

Председател на Общински Съвет Брегово

инж.Иван Вълчов

тел.+359877953133

e-mail: obsavet@bregovo.bg

приемен ден: понеделник и четвъртък от 9-12 часа

Общински съветници

 • Анжела Белдева
 • Аня Ангелова
 • инж.Георги Чакъров
 • Десислава Станкова
 • д-р Ивайло Томов
 • инж. Иван Вълчов
 • инж.Иван Филипов
 • Любка Петрова
 • Максим Брезоев
 • инж. Милчо Лалов
 • инж. Орлин Цветков

Постоянни комисии

 1. Икономическа политика, бюджет, финанси, данъци и такси, ред и законност, усвояване на европейски и вътрешни фондове чрез подготвени и защитени проекти, и трансгранично сътрудничество. Председател: инж. Георги Чакъров
 2. Образование, здравеопазване, социални услуги, култура. Младежки дейности. Интеграция на ромите. Вероизповедания. Председател: д-р Ивайло Томов
 3. Териториално и селищно устройство, строителство. Транспортна дейност. Търговско обслужване. Общинско имущество. Председател: Десислава Станкова
 4. Екология, земеделие и гори. Спорт, отдих и туризъм. Природни бедствия, аварии и катастрофи. Председател: инж. Орлин Цветков
 5. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, етика. Председател: инж. Иван Вълчов