ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин тел. 093129339 e-mail: ob_bregovo@b-trust.org  ЗАПОВЕД № 54/09.03.2020 г.  На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, препоръка на Националния […]

Вижте още »