Общинска администрация гр.Брегово , обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 /пет/ стопански години, както следва:

Вижте още »

ОБЯВА На основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование  О Б Я В Я В А М   Свободно работно място за:   Длъжност: Директор на Детска градина Брой свободни места: 1 Място на работа: Детска градина „Детелина” – гр. Брегово […]

Вижте още »