ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово; Община Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на  публично обсъждане на проекта на Наредбата. Публичното обсъждане ще се […]

Вижте още »

Община Брегово започна подготовката по изготвянето на бюджета за 2022 година и ще приема предложения от граждани и бизнес Общинска администрация Брегово отправя покана към жителите на общината, представители на институции, бизнес, неправителствени организации и синдикати да се включат с предложения, идеи и препоръки, които да залегнат в основния финансов документ за тази година. Предложенията […]

Вижте още »

Вижте още »

Вижте още »