ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Брегово отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена, обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:             Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Брегово.             С […]

Вижте още »

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Брегово отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена, обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:             Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията […]

Вижте още »

Вижте още »

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово; Община Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на  публично обсъждане на проекта на Наредбата. Публичното обсъждане ще се […]

Вижте още »