Във връзка с предстоящо стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“ ОБЩИНА БРЕГОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Брегово” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- […]

Вижте още »

Община Брегово разкрива нова социална услуга като държавно-делегирана дейност по реда на Закона на социалните услуги. 25 потребители ще получат почасови грижи в домашна среда. 8 асистенти ще помагат на хора с увреждания и със затруднения при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и […]

Вижте още »

Нова, пъстра и привлекателна детска площадка ще радва децата в с. Косово. Така желаните люлки и пързалки ще доставят радост и предизвикват усмивки у всяко дете. Детската площадка е реализирана по проект „Зона за отдих и игри – с.Косово“, Национална кампания „Чиста околна среда – 2020г.“ на МОСВ и ПУДООС. Изграждането на зоната за отдих […]

Вижте още »