Вижте още »

Община Брегово кандидатства и получи одобрение по проектно предложение BG05SFPR002-2.002-0099 „Укрепване на общинския капацитет – община Брегово“ в рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирани от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Обща стойност на проекта е 97 774,00 лв., период на изпълнение: 18 месеца. […]

Вижте още »

Уважаеми жители на Община Брегово,Община Брегово кандидатства и получи одобрение за още един особено важен за нашата община социален проект – „Грижа в дома“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).Целта на процедурата, която е продължение на настоящата […]

Вижте още »

Община Брегово спечели проект по целевата програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общият бюджет на проектното предложение е 41 040 лева с ДДС, като размерът на финансовите средства, които ще отпусне Фондът „Социална закрила“ са 35 294,40 лева с ДДС, а собственият […]

Вижте още »