На 30.06.2021 г. започна курса за психосоциална подготовка на домашните помощници и екипа по Проект „Патронажна грижа + в Община Брегово“. Целта на обучителния курс е: 1. Придобиване на знания за възрастовите особености на потребителите на социалната услуга „патронажна грижа“; 2. Усвояване на на инструментариум за разпознаване на източниците и признаците на най-често срещаните основни […]

Вижте още »

Във връзка с предстоящо стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“ ОБЩИНА БРЕГОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Брегово” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- […]

Вижте още »

Община Брегово разкрива нова социална услуга като държавно-делегирана дейност по реда на Закона на социалните услуги. 25 потребители ще получат почасови грижи в домашна среда. 8 асистенти ще помагат на хора с увреждания и със затруднения при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и […]

Вижте още »