Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.  В срок до 30.10.2020 г. кандидатите трябва да подадат: Автобиография в изисквания формат. Копие от диплома за завършено образование. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) Документ, удостоверяващ IBAN. Документите […]

Вижте още »