Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и гласуваното от Народното събрание извънредно положение за територията на цялата страна, Кризисния Общински щаб в Брегово обяви конкретни мерки, съгласно Заповед РД-01-24/13.03.2020 г. Общинският оперативен щаб, съвместно и координирано с всички институции на територията на общината, и в постоянна връзка с Националния оперативен щаб, Областния щаб, работи […]

Вижте още »

Уважаеми жители на Община Брегово, Уведомявам Ви, че от днес 12.03.2020 г. –  08:00 ч.  до второ нареждане, временно се преустановява преминаването на лица и МПС през Граничен контролно пропускателен пункт Брегово. Трафикът за и от Република Сърбия се пренасочва към Връшка чука и Калотина. Илиян Бърсанов, Кмет на Община Брегово

Вижте още »

ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин, тел. 093129339  e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ЗАПОВЕД № 62/12.03.2020 г.   На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник Министър-Председателя, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за […]

Вижте още »

На 10.03.2020 г. в сградата на общинска администрация Брегово се проведе среща с екип на Областна Дирекция по безопасност на храните Видин, относно регистрацията на личните стопанства тип „заден двор“. Директорът на ОДБХ д-р Адриян Данков запозна присъстващите граждани, кмета на община Брегово, кметове и кметските наместници с процедурата по регистрация на личните стопанства, новостите […]

Вижте още »

ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин тел. 093129339 e-mail: ob_bregovo@b-trust.org  ЗАПОВЕД № 54/09.03.2020 г.  На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, препоръка на Националния […]

Вижте още »

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО Изх. №109/04.03.2020 г. До………………………………… Общински съветник УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.25 (1) от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 11.03.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Брегово със следния проект за Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 1. Докладна записка относно: Правилник за организацията и […]

Вижте още »

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕГОВО! За мен е чест е да Ви поздравя по случай Националния празник на Република България – Трети март! Този ден е символ на национално самочувствие и достойнство, символ на обща воля за свобода и патриотизъм. С благодарност да си спомним за героите от Априлското въстание, Шипченската епопея и всички знайни […]

Вижте още »