Община Брегово се присъединява към мирните шествия против насилието и агресията, които ни заобикалят, липсата на морал, възпитание и криворазбран национализъм! Като граждани настояваме, случаите, които разкриват ясна фактическа и правна сложност и са с висока степен на обществена опасност да бъдат с налагани адекватни присъди! Нека не бъдем безразлични! Насилието под каквато и да […]

Вижте още »