Община Брегово подписа Допълнително споразумение за изменение на проектните дейности към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001„3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия […]

Вижте още »

Отбелязван ежегодно на 28 април и организиран от Международната организация на труда (МОТ), Световният ден на безопасността и здравето при работа (2022 г.) разглежда как участието и социалният диалог могат да допринесат за силна и положителна култура на безопасност и здраве. Под наслов „Да действаме заедно за изграждане на позитивна култура на безопасност и здраве“ МОТ […]

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Жители и гости на Община Брегово, ВЕЛИКДЕН Е! Празник на нашата вяра, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието за добро. Пожелавам Ви светли Великденски празници, посветени на традициите, които носим! Нека има мир и любов в сърцата ни! Илиян Бърсанов, Кмет на Община Брегово

Вижте още »