Вижте още »

Местните данъци и такси могат да бъдат плащани по електронен път централизирано през портала за услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ) – www.eGov.bg. Услугата предоставя възможност за заплащане на задължения от физически и юридически лица към почти всички общини в страната без допълнителни такси и комисионни. Тя може да бъде заявена тук. Гражданите и бизнесът могат […]

Вижте още »

Община Брегово кандидатства и получи одобрение за удължаване на проектните дейности по проект „Грижа в дома в община Брегово“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). Подписано е допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, […]

Вижте още »