Обявление на основание чл.149 (1) от ЗУТ


ОБЩИНА БРЕГОВО, на основание чл.149 (1) от ЗУТ

ОБЯВЯВА съобщение до съобщава  на всички собственици като заинтересована страна.

за Разрешение за строеж №1/09.01.2024 г.  на главен архитект на Община Брегово за Обект: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Брегово, ул. „Хан Омуртаг“ № 1“

Проектът и разрешението за строеж се намират в сградата на община Брегово, етаж 1 ТСУ и може да се разгледа в понеделник от 8:30 ч. до 17:00 ч. или да получите информация по телефона на номер: 09312 3644.

Проектът и разрешението за строеж, подлежат на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Административен съд Видин  чрез Община Брегово на основание чл. 215 (1) и (4) от ЗУТ.

Дата: 09.01.2024 г.

Разрешение-за-строеж001