Покана за обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Брегово.