Покана за публично обсъждане на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на Общински съвет Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Покана-публично-обсъждане

Проект-на-Правилник-за-изменение-и-допълнение-мотиви

Правилник-ОбС-Проект