Заповед на Областен управител на Област Видин, относно върнати за ново разглеждане Решение № 18 и Решение № 23, взети с протокол № 03/25.03.2024 г. на Общински съвет-Брегово