Покана за публично обсъждане на проект на бюджет 2024 г.


ПОКАНА-ЗА-ПУБЛИЧНО-ОБСЪЖДАНЕ-НА-ПРОЕКТ-ЗА-БЮДЖЕТ-2024-година-1