Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на детска градина за шест групи – четири градински и две яслени групи, в УПИ ХV“, кв. 14, ул. Кирил и Методий“ гр. Брегово, област Видин

obyava-DGradina