Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „СВ.СВ. Кирил и Методий“ гр. Брегово“

obyava-chi.-4-al.-3