Покана за обществено обсъждане на Годишна програма за общинска собственост 2024 г.

покана-Годишна-програма-за-управление-и-разпореждане-с-имотите-общинската-собственост

мотиви-за-приемане-на-годишна-програма-за-общинска-собственост-2024г.-ПРОЕКТ

ГОДИШНА-ПРОГРАМА-за-УС-2024г.