Обучение на членовете на СИК – избори за общински съветници и кметове 29 октомври 2023 г.


На 15 октомври в салона на общинска администрация Брегово се проведе обучение на секционните избирателни комисии образувани на територията на община Брегово.

Адвокат Лилия Станчева – председател на ОИК-Брегово, запозна присъстващите членове на СИК с методическите указания на ЦИК, относно провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.