ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2023 Г. НА ОБЩИНА БРЕГОВО


На 28.08.2023 г. /понеделник/ от 15,00 часа в салона на общинска администрация гр.Брегово, ще се проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Брегово за 2023 година. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните, кметът на Община Брегово отправя покана за участие в общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2023 г.
Становища и предложения по проекта за Бюджет`2023 година могат да се представят
Центъра за административно обслужване на гражданите,
или на e-mail адрес: kmet@bregovo.bg не по-късно от 25.08.2023 г.