Община Брегово спечели проект финансиран от Фонд „Социална закрила“


Община Брегово спечели проект по целевата програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Общият бюджет на проектното предложение е 41 040 лева с ДДС, като размерът на финансовите средства, които ще отпусне Фондът „Социална закрила“ са 35 294,40 лева с ДДС, а собственият принос на общината е 5 745 лева с ДДС.

С реализирането му ще бъде осигурено закупуването на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Брегово.

С реализирането на проектното предложение ще се осигури постоянен хранителен режим и сигурност за потребителите на Домашен социален патронаж, ще се подобри качеството на живот на хората с увреждания и ще се постигне социална интеграция на възрастните, като част от най-уязвимите групи лица в риск.

Предстои да бъде сключен договор с Фонд „Социална закрила“.