Включи се в отбелязването на „Часа на Земята“ – 25 март 2023 г. в 20:30 часа!


Община Брегово отправя покана към всички жителите на общината да се включат в отбелязването на „Часа на Земята” ‘2023. В нощта на 25 март 2023 г., в 20:30 ч., нека изключим светлините за един час в знак на солидарност с човечеството и планетата и дадем знак, че екологичните проблеми на нашата ЗЕМЯ не са ни чужди! Това е най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата и се организира от WWF (Световен фонд за дивата природа).

Всяка година акцията има тема, в рамките на която всеки може да сподели екологичните проблеми в своя регион и да разбере какво точно може да направи, за да спаси Земята.

През 2023 г. от WWF България посвещава „Часа на Земята“ на мисията за възстановяване на местообитанията, които са дом на ключови за екосистемата диви животни. Сред тях са местността „Остров Тимок“, разположена на площ от над 6 декара в землището на с. Връв, община Брегово. Целта е опазване на местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови: голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta) и лопатарка (Platalea leucorodia). Територията е с характерен речен ландшафт, вкл. заливни гори, които са подходящо място за почивка на консервационно значими видове птици и потенциално място за тяхно гнездене.

Стани участник – спри електричеството за един час от 20:30 часа до 21:30 часа, в знак на загриженост за ресурсите на Земята!