Заповед на Кмета на община Брегово за определяне на номерация, обхвата и адреса на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия


IZ23-_-ПСИК-сайт