Покана за обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организацията на движението в Община Брегово


Община Брегово отправя покана към всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, за участие в обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Брегово.

Дискусията ще се проведе на 20 януари от 10:00 часа в сградата на Община Брегово – заседателна зала.

Изготвеният проект е на разположение на заинтересованите страни в сградата на общинска администрация – Брегово, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в периода от 21.12.2022 г. до 21.01.2023 г., както и на интернет страницата на Община Брегово http://bregovo.bg.

Предложения, становища и мнения по предварителния проект се приемат до 19.01.2023 г., в Центъра за административно обслужване или на e-mail: cao@bregovo.bg , както и по време на общественото обсъждане. След проведената дискусия, резултатите от анализа на съществуващата организация на движението и поставените основни въпроси ще бъдат очертани възможните решения и идеи и изготви окончателния вариант на Генерален план за организация на движението на община Брегово.

Общественото обсъждане се организира на основание чл.26 (2) от Закона за нормативните актове.

Публикуваните файлове съдържат необходимата информация за всички населени места на територията на Община Брегово.

Генерален план за организация на движението на гр. Брегово

Записка_Брегово-град-1

BREGOVO-SHEMA1

BREGOVO-SHEMA2

BREGOVO-SHEMA3

BREGOVO-SHEMA4

BREGOVO-SHEMA5

BREGOVO-SHEMA6

BREGOVO-SHEMA7

BREGOVO-SHEMA8-1

BREGOVO-SHEMA8-2

BREGOVO-SHEMA8-3

BREGOVO-SHEMA8-4

IND-SIGN-1

IND-SIGN-2

IND-SIGN-3

BREGOVO-SHEMA8-4-1

znaci-b

Генерален план за организация на движението в населените места в Община Брегово

село Балей

Записка_Брегово-села-OK.docx

Балей-схема1

Балей-схема2

Балей-схема3

Балей-схема4

Балей-схема5

Балей-схема6

Балей-схема7

село Връв

Връв-схема-1

Връв-схема-2

Връв-схема-3

znaci-b

Връв-схема-5

Връв-схема-6

Връв-схема-7

село Гъмзово

Гъмзово-схема1-shema1

Гъмзово-схема2-shema1

Гъмзово-схема3-shema1

Гъмзово-схема4-shema1

Гъмзово-схема5-shema1

Гъмзово-схема6-shema1

Гъмзово-схема7-shema1

село Делейна

Делейна-схема1-shema1

Делейна-схема2-shema1

Делейна-схема3-shema1

Делейна-схема4-shema1

Делейна-схема5-shema1

Делейна-схема6-shema1

Делейна-схема7-shema1

село Калина

Калина-схема1-shema1

Калина-схема2-shema2

Калина-схема3-shema3

Калина-схема4-shema4

Калина-схема5-shema5

Калина-схема6-shema1

Калина-схема7-shema7

село Косово

Kosovo-shema1-shema1

Kosovo-shema2-shema1

Kosovo-shema3-shema3

Kosovo-shema4-shema4

Kosovo-shema5-shema5

Kosovo-shema6-shema6

Kosovo-shema7-shema7

село Куделин

Куделин-схема1

Куделин-схема2

Куделин-схема3

Куделин-схема4

Куделин-схема5

Куделин-схема6

Куделин-схема7

село Ракитница

Rakitnica-shema1-shema1

Rakitnica-shema2-shema1

Rakitnica-shema3-shema1

Rakitnica-shema4-shema1

Rakitnica-shema5-shema1

Rakitnica-shema6-shema1

Rakitnica-shema7-shema1

село Тияновци

Тияновци-схема1-shema1

Тияновци-схема2-shema1

Тияновци-схема3-shema1

Тияновци-схема4-shema1

Тияновци-схема5-shema1

Тияновци-схема6-shema1

Тияновци-схема7-shema1