Наредба № 16 за реда за получаване и управление на дарения от Община Брегово – ПРОЕКТ!