Община Брегово подписа споразумение с МРРБ за реализиране на инфраструктурен проект


Г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово, подписа споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на инфраструктурен проект в размер на 2 007 523 лв. Договорът е на основание Решение № 711 от 30 септември 2022г на Министерски съвет и е за реализация на обект: „Рехабилитация на общински път VID1030, участък от км 0+000 до км 2+500, км4+500 до км 10+000, км 13+020 до км 13+330 и от 13+330 до центъра на с. Делейна. Финансовите средства се предоставят като трансфер по бюджета на община Брегово през 2022 г. на две плащания: 50 % от средствата в срок от 10 дни след подписването на споразумението , а останалите 50 % през месец декември 2022 г.