ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ (СУЕМГ)


Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., Ви уведомяваме, че на 15 и 16 септември 2022 г. в сградата на община Брегово – първи етаж и на 17 септември 2022 г. в пенсионерски клуб с. Гъмзово ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ). Пробното гласуване ще може да се реализира във времеви интервал от 8:30 часа до 16:30 часа в посочените дни, със съдействието на служители от общинска администрация Брегово.

д-р инж. Росица Попарданова

секретар на Община Брегово