Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи


Общинска администрация гр.Брегово , обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 /пет/ стопански години, както следва: