Постигнато съгласие за сформиране съставите на СИК и ПСИК на територията на Община Брегово


На 22.08.2022 г., г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии, във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. В консултациите участваха представители на всички парламентарно представени партии в 47-то Народно Събрание. След обсъждане на предложенията и конструктивния диалог беше постигнато споразумение и подписан протокол за сформиране на съставите на СИК и ПСИК на територията на община Брегово за провеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.