Публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет Брегово