Покана и протокол от публично обсъждане на доклад за изпълнение на бюджета на община Брегово за 2021 г.