Справка за отразяване на съгласувателни становища, получени през портала на обществено обсъждане -Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово