Справка за отразяване на съгласувателни становища, получени през портала на обществено обсъждане – Проект на бюджет за 2022 г. на община Брегово

СПРАВКА-Бюджет-2022