Създадена временна организация за спиране на уличното осветление на територията на Община Брегово


Уважаеми жители на Община Брегово,

Нашата община, както и другите общини в страната е изправена пред увеличаване на разходите необходими за нормалното функциониране на всички дейности и услуги. Вследствие на поскъпването на национално ниво има драстично нарастване на разходите за електроенергия. С цел оптимизация на разходите за улично осветление, съгласно Заповед № 22/01.02.2022 г. на Кмета на Община Брегово е създадена временна организация за спиране на уличното осветление в определени часови интервали: гр. Брегово, с. Връв, с. Гъмзово, с. Ракитница, с. Косово от 23:00 часа до 05:00 часа; с. Делейна, с. Тияновци, с. Калина от 22:30 часа до 05:30 часа. Няма да има спиране на уличното осветление в с. Балей, поради денонощния режим на работа в трите социални услуги – ЦНСТПЛФУ1, ЦНСТПЛФУ 2, ЦНСТПЛУИ „Зора“; в с. Куделин, поради денонощния режим на работа в ЦНСТПЛУИ 1, ЦНСТПЛУИ 2, ЦНСТПЛУИ и в гр. Брегово – централна градска част, ГКПП Брегово, районите около Защитено жилище и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Ръководството на Община Брегово Ви уверява, че ще положи максимални усилия за решаване на проблема и вярваме, че заедно ще се справим с предизвикателствата, които предстоят!