Община Брегово приема предложения от граждани във връзка с подготовката по изготвянето на бюджета за 2022 година


Община Брегово започна подготовката по изготвянето на бюджета за 2022 година и ще приема предложения от граждани и бизнес

Общинска администрация Брегово отправя покана към жителите на общината, представители на институции, бизнес, неправителствени организации и синдикати да се включат с предложения, идеи и препоръки, които да залегнат в основния финансов документ за тази година.

Предложенията могат да бъдат подадени в Центъра за административно обслужване , който се намира на партера в сградата на общината или изпратени по електронен път на  е-мейли : cao@bregovo.bg или kmet@bregovo.bg  до края на месец февруари. 

Целта е подготвеният проект за бюджет да отговаря в максимална степен на очакванията на обществеността за по-добра жизнена среда и по-добро качество на живот.