П О К А Н А за обществено обсъждане на „Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Брегово.“

покана-клуб-на-пенсионера