П О К А Н А за обществено обсъждане на „План за действие на община Брегово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.“

покана-план-за-ромите